By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

il pleut des voeux

non-profit
corporate
commercial
Een poëtisch portret van een muzikant die niet zomaar op straat leeft.
Onze aanpak

tragische Kortfilm

Armoede en eenzaamheid zijn thema’s die ons allemaal bezighouden. Il Pleut Des Voeux daagt uit om deze vanuit een andere hoek te bekijken.

Onze oplossing

Over verbiding en verlies

Deze kortfilm toont hoe het verlies van een dierbare iemand ons tot het uiterste  kan drijven. Over hoe gedeeld verdriet niet altijd zal verbinden maar hoe je elkaar daardoor ook net kan verliezen. Over hoe je soms meer kan vertellen met muziek dan met woorden, een universele taal die iedereen spreekt. Het is een verhaal van iemand die veroordeeld is tot een leven op straat in armoede, maar het zelf niet anders meer zou wensen.

Il Pleut Des Voeux vertelt het verhaal van Henri, een dakloze man die in de straten van Gent rondzwerft. Elke dag speelt hij accordeon maar het verdiende geld gooit hij dezelfde avond steevast weg in de Leie…

Behind the scenes

WAT DAT  OPLEVERT? RESULTAAT

Want we beginnen met de strategie te bepalen en eindigen met de impact te meten.