By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

NATIONALE LOTERIJ

non-profit
De Nationale Loterij kan dankzij haar spelers 345 miljoen euro investeren in organisaties en projecten die een verschil maken voor mensen. Kortom, bij iedere kans die een speler waagt, wordt een extra kans gecreëerd voor een ander. Tijd om de bal aan het rollen te brengen dus.
Onze aanpak

Van een hutsepot naar een hapklaar, herkenbaar format 

Cultuur, sport, armoedebestrijding, solidariteitsacties, ontwikkelingssamenwerking, … De spelers van de Nationale Loterij steunen een hele mengelmoes aan organisaties. Tijdens een competitief traject zette Het Bataljon die potpourri om in een breed uitsmeerbaar, herkenbaar format. En het uitrollen van dat format…

...dat liep op wieltjes als je het ons vraagt.

Onze oplossing

Pimped-out, chromed out caravan

Met een gewrapte caravan gaan we elke week langs bij een organisatie die zich dankzij de steun van de spelers van de Nationale Loterij inzet voor een warmere maatschappij. Waarom ne caravan? Omdat een studio op wielen, die we in de habitat van alle organisaties kunnen deponeren, vree handig en kenmerkend is. De interviews, de organisatie in actie, behind the scenes, reels, … Wij keren pas weer met een kloefer van een beeldarchief.

Het resultaat

Ge zult het geweten hebben

Het resultaat is telkens te zien op de Nederlands- en Franstalige publieke omroep, maar wordt ook online verspreid voor de digicorderloze generatie. Dit alles aangevuld met snippets, reels en behind the scenes op social media maakt dat het brede publiek het zal weten: De Nationale Loterij is meer dan spelen. 

Behind the scenes

Onze crewlist

CREATIVE DIRECTOR
Mathieu Stevens
PRODUCER
Sara Bouremah
DOP
Michiel Lateur
content creator
Amy de Vet
EDITOR
Elise Smet
CLIENT PARTNER
Noah Henriques da Silva

Wat dat oplevert?resultaat

Want we beginnen met de strategie te bepalen en eindigen met de impact te meten.